Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácie

MŠ - obr..jpeg

Prijímateľ:

Názov:                                              Obec Omšenie

Sídlo:                                                Omšenie 330, 914 01 Omšenie

IČO:                                                  00 311 880

Kód projektu:                                  310041K631

Názov projektu:                              Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v                                                             obci Omšenie

Výška finančného príspevku:       maximálna výška NFP 305 289,87 Eur

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Omšenie.

Miesto realizácie projektu:            Omšenie

Poskytovateľ:                          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,                                                            v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kód výzvy:                               OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Operačný program:                Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:   Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                            4.

Investičná priorita:                 4.3

Špecifický cieľ:                       4.3.1

www.op-kzp.sk 


 

Dotácia v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

obr.png

 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že naša obec dňa 16. 10. 2018 zahájila realizáciu projektu s názvom Kompostéry pre obec Omšenie, ktorého realizáciu finančne podporil:

Operačný program kvalita životného prostredia

 

Nositeľ projektu:      Obec Omšenie

Celková výška oprávnených výdavkov projektu:           99 996,00 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku:                 94 996,20 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:                4 999,80 EUR

 

Opis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci a podpora predchádzania vzniku odpadov. Predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) v obci Omšenie. Súčasťou každého kompostéra bude návod na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie. Kompostéry budú poskytnuté domácnostiam, ktoré žijú v rodinných domoch so záhradami, chatárom a zvyšok bude umiestnený v školskom areáli. Vyprodukovaný kompost z týchto kompostérov bude slúžiť výlučne pre potreby obyvateľov. Celkovo bude obstaraných 600 nádob s celkovým objemom 630 m3. Zrealizovaním projektu sa komplexne zabezpečí triedenie a zhodnocovanie BRKO v obci.

 

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z Európskej únie.

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu.

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Publicita projektu.jpeg

 

 

 


 

Dotácia z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 2018

omsenske halusky4.jpg


 

Dotácia v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky na rok 2017

MinV - logo.jpg

 

Prevencia kriminality v obci Omšenie – kamerový systém

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“


 

Dotácia z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017

OmsenieTab.jpg 


 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 2017

Návrh územnélogo - MinD..jpgho plánu obce Omšenie bol zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka