Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.Vytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a okiesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení. 

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2019

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácii je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú distribučnú a.s., tel. č. 032/6533365 - p. Ján Capák.

 

V Trenčíne, 9.11.2018

 

UPOZORNENIE 

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU A VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vedení vysokého napätia, v blízkosti a pod vonkajším vedením nízkeho napätia.

Upozorňjeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy podľa obce. 

Táto povinnosť vyplýva vlastníkov resp. užívateľovi pozemk zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení. 

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto. 


 
 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka