Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Omšenie  je verejným obstarávateľom podľa §  7 ods. 1 písm.  b)  zákona č.   343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Obec zriaďuje svoj „Profil verejného obstarávateľa“, na ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Obec zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa zverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a  Profile verejného obstarávateľa obce Omšenie. Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje v súlade s platnou právnou úpravou.

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania obce Omšenie na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek a potrieb vyplývajúcich z účinných všeobecne záväzných právnych predpisov  zabezpečujú poverené a oprávnené osoby verejného obstarávateľa v súlade s platnou právnou úpravou a vnútornými smernicami a regulatívami.

______________________________________________________

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Adresa:    Obec Omšenie

                 Omšenie 330

                 914 43 Omšenie

Štatutárny zástupca: Mgr. Alojz Marček – starosta obce

IČO: 00 311 880

DIČ: 202 107 98 63

Bankové spojenie: 

Kontaktná osoba: Ing. Patrícia Marčeková

(osoba poverená verejným obstarávaním v podmienkach obce Omšenie)

Telefón: 032 65 97 229 

Fax: -

e- mail: patricia.marcekova@omsenie.dcom.sk

webová stránka: www.omsenie.sk

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka